Kontakt

Główny trener klubu: Sekcja Świerczewo i Jeżyce
Gerard Sobkowiak

Sekcja Piątkowo i Głuszyna
Jakub Hałuszczak

Sekcja Dopiewo
Małgorzata Tomczak-Niewiada


Zarząd klubu
Prezes: Gerard Sobkowiak
Vice prezes: Leszek Kabaciński
Członek zarządu: Małgorzata Tomczak-Niewiada
Sekretarz: Bartłomiej Janiszewski

Nr rachunku w banku ING: 20 1050 1520 1000 0090 6999 7204

Kontakt do klubu: Tel. 607-355-132, email: pkk.washi@gmail.com